Verbanden

Bekijk de grafiek hieronder.

Vraag:

Welke conclusie kun je aan de hand van deze grafiek trekken?

A. Van 2005 t/m 2007 nam het aantal vrouwelijke werkelozen af.

B. Van 2001 t/m 2004 nam het aantal mannelijke werkelozen af.

C. In 2005 waren er 238 vrouwelijke werkelozen.

D. In 2005 waren er 470 werkelozen.


Schrijf je antwoord op. Controleer je antwoorden straks op de pagina Antwoorden.