Begrippenlijst

Opdracht:

Benoem het dikgedrukte zinsdeel.


Heeft de stoere knaap zich een beetje gedragen?

A. Persoonsvorm

B. Onderwerp

C. Gezegde

D. Lijdend voorwerp


Schrijf je antwoord op. Controleer je antwoorden straks op de pagina Antwoorden.