Getallen

Vraag:

62,5 x 30 = ...

A. 18,75

B. 187,5

C. 1875

D. 1875,5


Schrijf je antwoord op. Controleer je antwoorden straks op de pagina Antwoorden.