Antwoorden

Taal

Leesvaardigheid: D

Woordenschat: C

Taalverzorging: A

Begrippenlijst: B


Rekenen

Getallen: C

Verhoudingen: D

Meten: A

Verbanden: A


Verder oefenen?

Kijk op de pagina Links.